Eemland Assen

Saxum & Firmum en VanWonen ontwikkelen samen in Assen

 

Gebiedsontwikkelaar VanWonen heeft de locatie Eemland 1 in Assen overgenomen van Saxum & Firmum. Daarbij is afgesproken om de toekomstige ontwikkeling op deze binnenstedelijke locatie, nabij voorzieningen en veel groen gezamenlijk op te pakken.

De locatie is op dit moment tijdelijk in gebruik als huisvesting voor Oekraïense ontheemden. Voor de locatie bestaan op dit moment nog geen concrete plannen. Daarover gaan beide ontwikkelaars in overleg met de gemeente. Vanaf het moment dat planvorming gaat starten, zullen omwonenden en andere belanghebbenden zorgvuldig in een participatie-traject worden betrokken.